İnşaat Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Tam Zamanlı Öğretim Üyelerimiz: 
 

Prof. Dr. Seyit Ümit Dikmen

Dikmen, 1975 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Ardından, sırasıyla 1977 ve 1980 yıllarında University of Illinois at Urbana - Champaign’den yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dikmen eğitim dönemini takiben uzun süre yerli ve yabancı müteahhitlik ve müşavirlik firmalarında yurtiçi ve yurtdışında orta ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bu bağlamda Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Bulgaristan, Almanya ve ABD’de de çok sayıda tasarım çalışmalarının ve inşaat projelerinin içinde bulunmuş ve/veya yöneticiliğini yapmıştır. MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne katılmadan önce, 2002-2012 yıllları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde, 2012-2018 yılları arasında da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği ABD’nda görev yapmıştır. Dikmen’in deprem mühendisliği alanında; yapı ve zemin dinamiği, zemin sıvılaşması, zemin büyütmesi, sismik izleme, yapı-zemin etkileşimi konularında; proje yönetimi alanında ise maliyet, iş güvenliği, sürdürülebilirlik, dirençlilik ve yapım yöntemleri konularında yayınlanmış olan 120’nin üzerinde makale ve bildirisi vardır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Tönük
Program Koordinatörü

Dr. Gökçe Tönük İnşaat Mühendisliği lisans (1998) ve yüksek lisans (Geoteknik Mühendisliği, 2001) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora (2009) derecesini de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. 1998 - 2003 yılları arasında (2001-2003 arası yarı zamanlı olarak) ZMG İnşaat Ltd. Şti., Ankara’da zemin etüdü, iksa yapılarının tasarımı, heyelan izleme ve önleme, vb. geoteknik projelerde mühendislik yapmıştır. 2004-2014 yılları arasında doktora çalışmasını tamamlayana kadar araştırmacı, doktora derecesini aldıktan sonra da doktora sonrası araştırmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü’nde AB Çerçeve Projelerinde (Lessloss, UrbanQuake, Series, SciNetNatHaz) çalışmalarına devam etmiştir. Dr. Gökçe Tönük, Mart 2014’de MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kurucu öğretim üyesi olarak katılmıştır. Zemin dinamiği, saha davranış modellemeleri ve analizi, depremlerde kuvvetli yer hareketi, sismik mikrobölgeleme ve sıvılaşma konuları çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.  Dr. Gökçe Tönük İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği üyesidir. Türk Deprem Vakfı – Deprem Mühendisliği Komitesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak da görevini sürdürmektedir. Geoteknik Deprem Mühendisliği konularında danışmanlık hizmeti veren GeoIst firmasının kurucularındandır.
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Yıkıcı

Dr. Öğr. Üyesi Alper Yıkıcı lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversite’si İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden aldı.  Yüksek lisans eğitimi sırasında İTÜ Marmaray Laboratuvarında görev aldı ve beton içyapı özelikleri konusunda uzmanlaştı.  Daha sonra doktora eğitimi için West Virginia University’e kabul edildi ve oradaki eğitimi sırasında West Virginia Eyaleti Karayolları Müdürlüğü ile ortak birçok araştırma projesinde yer aldı.  Aynı zamanda birinci sınıf öğrencilerine mühendisliğe giriş dersleri verdi ve öğrenci koçluğu yaptı. Araştırma konuları içerisinde, erken yaş beton özelikleri, beton içyapısı, altyapı projelerinde servis ömrü hesabı ve yapıların incelenmesi, sayısal modelleme ve sürdürülebilir beton karışım tasarımları bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Ekrem Kurt

Dr. Ekrem KURT, 1989 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasından sonra avukatlık stajını tamamlamış ve aynı Fakülte’nin Medeni Hukuk Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Üniversitesinden “Vasiyeti Tenfiz Memurunun Hukuki Niteliği” konusundaki teziyle yüksek lisans derecesini, Marmara Üniversitesinden de “Tapu Sicilinin Düzeltilmesi” konulu tezle doktora derecesini almıştır. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atanmış ve 2012 yılına kadar bu Fakültede Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Tüketici Hakları, Çevre Hukuku, İmar Hukuku ve Trafik Hukuku derslerini vermiştir. 2012-2014 yılları arasında U.A. Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmış ve Medeni Hukuk derslerine girmiştir. Mart 2014 tarihi itibariyle, yeni kurulmuş bulunan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesine atanan Ekrem KURT, bu Fakültede Medeni Hukuk derslerine girmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de Medeni Hukuk dersleri vermektedir. Ekrem KURT’un Tapu Sicilinin Düzeltilmesi ve Tüketim Ödüncü Sözleşmesi konulu kitapları ile Medeni Hukukun tüm alanlarında yani, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku alanlarında yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. Ekrem KURT iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
2018 Yılında "Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi)"  başlıklı teziyle doçent unvanını almıştır. 

  

Misafir Öğretim Üyelerimiz:
 

Prof.Dr. Rıfat Akbıyıklı

Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı,1968-1972 yılları arasında Ankara ODTÜ İnşaat Mühendisliğinde okudu ve 1975 yılında Norveç Teknik Üniversitesi’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1990 yılına kadar Norveç’te çelik yapılar, otoyol, tünel ve köprü tasarım ve yapımı, öngermeli betonarme yapıların tasarımı ve yapım yönetimi konularında çalıştı. 1990-2002 yılları arasında ülkemizde Kınalı-Sakarya Otoyolu projesinde Impregilo S.p.a firmasında ve Gümüşova – Gerede Otoyolu projesinde de Astaldi S.p.a firmasında yönetici olarak çalışmıştır. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 2005 yılında İngiltere Salford Üniversitesi’nde Yapım Yönetimi üzerine doktorasını tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sürecinde 3 dönem öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Doktoradan sonra; Sakarya Üniversitesi’nde 2006 yılında doktor öğretim görevlisi, 2007-2014 arası Yrd. Doç. Dr. ve 2014 yılında aynı üniversitede doçent unvanını aldı. Halen Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası yayımlanmış çok sayıda makale ve bildiri ile yayınlanmış altı kitabı ve kitap bölümleri mevcuttur.

 

Dr. Burak Uluocak
 
Burak Uluocak lisans derecesini 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. İşletme yüksek lisansını 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında gene Yeditepe Üniversitesi’nde “Stratejik Yönetim” doktora programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu sırada hazırladığı, “Proje Başarı Algısı ve Proje Performansını Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri: Türkiye Bilgi Teknolojileri Sektörü Vaka Çalışması”, bilgi teknolojileri proje yönetimi alanında hazırlanan en geniş kapsamlı tez çalışmalarından biri olmuştur. 
 
Burak Uluocak’ın akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel iş hayatında da yaklaşık 20 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Koçbank, Yapı Kredi ve Finansbank (Ibtech) gibi çeşitli bankaların bilgi teknolojileri bölümlerinde iş analisti, sistem analisti, proje lideri, proje yöneticisi, program ve portföy yöneticisi olarak önemli teknoloji projelerinin hayata geçmesinde rol oynamış; teknoloji mimari, bilgi sistemleri bütçe, tedarik, lisanslama, süreç yazılımı geliştirme gibi birimlerin yöneticiliğini yapmıştır. Halen Türkiye Finans’da, “Kurumsal Proje Yönetimi ve Gelişim Müdürü” unvanı ile Proje Yönetim Ofisi, Çevik Uzmanlık Merkezi, Siber Güvenlik, İş Sürekliliği, Bilgi Sistemleri Süreç ve Performans Geliştirme birimlerinden sorumlu olarak, görev yapmaktadır. Ayrıca, proje yönetimi, yalın / çevik ürün geliştirme ve oyunlaştırma alanlarında uluslararası geçerliliği bulunan uzmanlık sertifikaları bulunmaktadır.
 
“Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetim Ofisi İşleyişi”, “Büyük Çaplı Çevik Dönüşüm”, “Bilgi Sistemleri Stratejileri ve Dönüşüm Program Yönetimi” alanlarında önemli başarıları bulunan Burak Uluocak, ilgili birçok ulusal ve uluslararası konferansa tecrübelerini paylaşmak üzere konuşmacı olarak katılmaktadır. Kendisinin 2016 yılında yayınlanan “Dijital Çağda Proje Başarı Faktörleri” adlı kitabı bulunmaktadır. 

 

Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu

Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu Fizik lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği lisans derecesini Oklahoma State University, yüksek lisans ve doktora derecesini Georgia Institute of Technology’dan yapısal tasarım, malzeme ve mekanik alanlarında almıştır. Georgia Tech’de tasarım ve modelleme dersleri vermiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde nükleer santral, havalimanları, karma kullanımlı tesislerle yüksek yapıların ileri mühendislik çözümlemelerini, tasarımı, yapım ve teknik işletmelerin desteğinde rol almıştır. TAV İnşaat bünyesinde birçok projenin tasarım ve yapımında çalışırken, projelerin yaşamsal döngüleri boyunca süreçlerin ve sonuçların iyileştirilmesi amacıyla verilerin oluşturulması, paylaşılması ve güncellemesinde sayısal araçların kullanılması ve geliştirilmesinde öncülük etmektedir. Bu deneyimle projelerin erken aşamalarında, işletme ihtiyaçlarını da gözetebilecek geniş bir bakış açışı kazanmıştır. ABD'nin California eyaletinde Yetkin Mühendis olan Dr. Çıtıpıtıoğlu'nun 20 yıldan fazla endüstri ve danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Türkiye Deprem Vakfi yönetim kurulu üyesi ve BuildingSMART Türkiye kurucu üyelerindendir.

 

Dr. İbrahim Mert Uzun

Dr. Uzun, lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden, yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Programından ve doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Programından almıştır. 2015-2022 yılları arasında Işık Üniversitesi’nde yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak görev almıştır. Başlıca araştırma alanları şu şekildedir: İnşaat yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, çevresel ve sosyal risk yönetimi, sürdürülebilirlik yönetimi, performans modelleme, kaza araştırması & kök neden analizi ve dijital dönüşüm.
 
Akademik çalışmaları ile eş zamanlı olarak 2010-2020 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen üst yapı projelerinde çalışan Dr. Uzun, halen Dünya Bankası (WB), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse edilen yatırım projelerinde çevresel ve sosyal risklerin yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  Sağlık, güvenlik ve refah alanında eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan Meganova firmasının kurucusu ve baş danışmanıdır. İnşaat Mühendisleri Odası, Risk Yönetim Derneği ile Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarını Önleme Vakfı üyesidir. 

 

İnş. Yük. Müh. Burç Yıldız

Burç Yıldız, mühendislik lisans derecesini 2001 yılında İstanbul Üniversitesinden, yüksek lisans derecesini ise 2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nden “İnşaat ve Proje Yönetimi” branşında almıştır. 2003 - 2008 Yılları arasında çeşitli inşaat projelerinin planlama ve proje yönetimi safhalarında görev almıştır. 2008 Yılından beri Türkiye’nin inşaat ve proje yönetimi konusunda en yaygın yönetim sistemlerini üreten Yapıtaşı Bilgi Teknolojileri ile altıyüzden fazla inşaat projesinde ERP sistemleri (kurumsal kaynak planlama sistemleri) uyarlama ve uygulama çalışmalarında bulunmuş ve aralarında Azerbaycan, Libya, Turkmenistan, Rusya, Romanya, Kıbrıs, Kazakistan gibi ülkelerde gerçekleşen son derece önemli projelerin de bulunduğu kalabalık bir proje yönetim portföyüne sahiptir. 2009 Yılında Eskişehir Yapı İşletmesi Kongresi’nde, Prof. Dr. Ümit Dikmen’le birlikte üzerinde çalışmış olduğu “Türk İnşaat Sektöründe ERP Uygulamalarında Karşılaşılan Riskler” başlıklı bildirisi ve çeşitli yerli-yabancı yayınlarda Türk yapı sektöründe kurumsal kaynak planlama sistemlerinin uygulanması hakkında makaleleri yayınlanmıştır. MEF Üniversitesi’ndeki görevinin haricinde halen Yapıtaşı Bilgi Teknolojileri’nde Proje Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

 

Programlar kapsamında yer alan dersler, üniversitemizin güçlü akademik kadrosu, diğer yükseköğretim kurumlarından gelen akademisyenler ve ilgili sektörün öncü profesyonellerinin katılımları ile yürütülecektir.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x