İnşaat Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Tönük

Dr. Gökçe Tönük İnşaat Mühendisliği lisans (1998) ve yüksek lisans (Geoteknik Mühendisliği, 2001) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, doktora (2009) derecesini de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. 1998 - 2003 yılları arasında (2001-2003 arası yarı zamanlı olarak) ZMG İnşaat Ltd. Şti., Ankara’da zemin etüdü, iksa yapılarının tasarımı, heyelan izleme ve önleme, vb. geoteknik projelerde mühendislik yapmıştır. 2004-2014 yılları arasında doktora çalışmasını tamamlayana kadar araştırmacı, doktora derecesini aldıktan sonra da doktora sonrası araştırmacı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü’nde AB Çerçeve Projelerinde (Lessloss, UrbanQuake, Series, SciNetNatHaz) çalışmalarına devam etmiştir. Dr. Gökçe Tönük, Mart 2014’de MEF Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kurucu öğretim üyesi olarak katılmıştır. Zemin dinamiği, saha davranış modellemeleri ve analizi, depremlerde kuvvetli yer hareketi, sismik mikrobölgeleme ve sıvılaşma konuları çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.  Dr. Gökçe Tönük İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği üyesidir. Türk Deprem Vakfı – Deprem Mühendisliği Komitesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak da görevini sürdürmektedir. Geoteknik Deprem Mühendisliği konularında danışmanlık hizmeti veren GeoIst firmasının kurucularındandır.

Dr. Öğr. Üyesi İrem Zeynep Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi İrem Zeynep Yıldırım lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 2009 yılında Purdue Üniversitesi’nden almıştır. Doktora çalışmaları sırasında Ross Fellowship (2004) ve Blisland Dissertation Fellowship (2009) burslarını kazanmıştır. 2010 yılında doktora sonrası araştırma görevlisi olarak Purdue Üniversitesi’nde Indiana Eyaleti Karayolları Departmanı (INDOT) tarafından desteklenen çeşitli araştırma ve uygulama projelerini yürüterek, çalışmalarına devam etmiştir. 2010-2011 yılları arasında Geosyntec Consultants’ın Richmond, Virginia ofisinde gömme sahalarının ve istinat yapılarının  tasarımı, inşaası ve kalite kontrolüyle ilgili çeşitli projelerde mühendislik yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında Fugro Consultants’ın Houston ofisinde, Texas’daki projelere ek olarak, Kanada, Rusya ve Alaska gibi dünyanın çok çeşitli yerlerinde bulunan birçok uluslararası petrol ve doğalgaz projesinin tasarım ve yapımında danışmanlık yapmıştır. Profesyonel (Yetkin) Mühendislik lisansını 2013 yılında almıştır. Dr. Yıldırım, Mart 2014’de MEF Üniversitesi İnşaat Mühendsiliği Bölümü’ne kurucu öğretim üyesi olarak katılmıştır. Çalıştığı araştırma alanları arasında sürdürülebilir geoteknik, derin temeller, zeminlerin iyileştirilmesi, çevre geotekniği, istinat yapıları ve geoteknik deprem mühendisliği vardır.  Dr. Yıldırım  American Society of Civil Engineers (ASCE) İstanbul Grubu’nun Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Birliği projelerinde eksper görevlerini sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Alper Yıkıcı

Dr. Öğr. Üyesi Alper Yıkıcı lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Teknik Üniversite’si İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden aldı.  Yüksek lisans eğitimi sırasında İTÜ Marmaray Laboratuvarında görev aldı ve beton içyapı özelikleri konusunda uzmanlaştı.  Daha sonra doktora eğitimi için West Virginia University’e kabul edildi ve oradaki eğitimi sırasında West Virginia Eyaleti Karayolları Müdürlüğü ile ortak birçok araştırma projesinde yer aldı.  Aynı zamanda birinci sınıf öğrencilerine mühendisliğe giriş dersleri verdi ve öğrenci koçluğu yaptı. Araştırma konuları içerisinde, erken yaş beton özelikleri, beton içyapısı, altyapı projelerinde servis ömrü hesabı ve yapıların incelenmesi, sayısal modelleme ve sürdürülebilir beton karışım tasarımları bulunmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Hande Karadağ

Dr. Öğr. Üyesi Hande Karadağ, Edirne Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden derece ile mezun olduktan sonra iş hayatına Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Bankacılık Bölümünde başlamıştır. 19 yıl süren bankacılık kariyerinde, aralarında Alarko Holding, Eczacıbaşı Holding, Colgate Palmolive, IKEA ve Hedef Alliance Holding’in de bulunduğu çok sayıda yabancı ve yerli firma ve grubun portföy yönetmenliğini yürüttükten sonra 7 yıl süre ile şube müdürlüğü görevinde bulunmuştur. İş hayatına paralel olarak öğrenim hayatına da devam eden Dr. Karadağ, uluslararası ticaret yüksek lisansının ardından Yeditepe Üniversite’sinde başladığı stratejik yönetim alanındaki doktora çalışmasını 2013 yılında University of Massachusetts, Amherst’te tamamlamıştır. 2014 yılında davet üzerine gittiği University of Pennslyvania Wharton School Entrepreneurial Research Center’da bir yıl süre ile stratejik girişimcilik ve KOBİ’ler ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Bu dönemde yazdığı “Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies” isimli kitabı Emerald Publishing Group tarafından Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Dr. Karadağ, Temmuz 2015 tarihinden bu yana MEF Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda ECSB, European Council for Small Businesses and Entrepreneurship kuruluşunun da Türkiye’den sorumlu Başkan Yardımcısıdır. Karadağ, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir. Dr. Karadağ’ın kitabının yanısıra ulusal ve uluslararası dergilerde KOBİ’ler ve girişimcilik üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

Programlar kapsamında yer alan dersler, üniversitemizin güçlü akademik kadrosu, diğer yükseköğretim kurumlarından gelen akademisyenler ve ilgili sektörün öncü profesyonellerinin katılımları ile yürütülecektir.

Sosyal Medya